Informacje bieżące

 

ZAWODY PŁYWACKIE W RAMACH DNI KAMIENNEJ GÓRY DLA DZIECI Z MIASTA KAMIENNEJ GÓRY I OKOLIC W NIEDZIELĘ 10 CZERWCA.

WYJAŚNIENIE: ZAPISY W NIEDZIELĘ W DNIU ZAWODÓW NA BASENIE W KAMIENNEJ GÓRZE O GODZINIE 9.15(CZYLI MUSI BYĆ OBECNY RODZIC, ŻEBY ZAPISAĆ). KATEGORIE WIEKOWE I STYLE PŁYWACKIE PONIŻEJ W REGULAMINIE. MOŻNA WYSTARTOWAĆ W DWÓCH WYBRANYCH STYLACH. NAGRODY TO MEDALE I DYPLOMY.

 

REGULAMIN

I Kamiennogórskie Zmagania Pływackie

 

1.  Termin i miejsce zawodów

                 Zawody odbędą  się na Krytej Pływalni przy ul. Fabrycznej 6 w Kamiennej Górze w dniu 10 czerwca o godz. 10.00 (zbiórka godz. 9.30)

2.  Organizator

                 Miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze

                 Urząd Miasta w Kamiennej Górze

                 SIS RAZEM Kamienna Góra

                 Szkółki Pływackie

3.  Cele zawodów

–         Promowanie młodzieży trenującej pływanie w Kamiennej Górze i Wałbrzychu.

–         Promowanie organizatorów, ratowników i opiekunów grup szkolnych, dzięki którym takie zawody odbywają się w Kamiennej Górze.

–         Popularyzacja pływania, jako czynnej formy wypoczynku i rekreacji wśród młodzieży.

–         Kontrola nabytych umiejętności pływackich startujących uczniów.

4.  Uczestnicy

        Dzieci  z miasta Kamienna Góra  i okolic.

5.  Program zawodów

Zawody przeprowadzone zostaną w następujących kategoriach:

           

Dziewczęta i chłopcy rocznik 2011 (i młodsi) – 2009

25 m stylem dowolnym

25m stylem grzbietowym

25m na grzbiecie z deską

 

Dziewczęta i chłopcy rocznik 2008 – 2007

     25m stylem dowolnym

     25m stylem klasycznym

     25m stylem grzbietowym

 

Dziewczęta i chłopcy rocznik 2006 – 2005

25 m stylem dowolnym

25 m stylem klasycznym

25 m stylem grzbietowym

6.  Zgłoszenia zawodników.

Zapisy na zmagania w dniu zawodów od godz. 9.15 w holu Krytej Pływalni
ul. Fabryczna 6, 58-400 Kamienna Góra

 

Uwaga!

–          Każdy zawodnik ma prawo wystartować w dwóch konkurencjach.

–          Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.

 

7.  Komisja sędziowska.

–         Sędzia główny zawodów Janusz Legutko

–         Sędziowie startu, mierzący czas, celowniczy –Ratownicy Krytej Pływalni

–         Prowadzący Kornel Łukasik

 

8.  Sposób przeprowadzenia zawodów

–          W  każdej  grupie  wystartuje  maksymalnie  5 zawodników.

–          Ze względu na ograniczony czas zawodów na każdym dystansie      przeprowadzone zostaną wyścigi finałowe, a uzyskany czas określi miejsce zajęte
w zawodach na określonym dystansie.

9.  Nagrody:

                        Zwycięzcy na poszczególnych dystansach otrzymają medale i dyplomy.

           

10.  Postanowienia Końcowe

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie  rozstrzyga sędzia główny zawodów.

Organizator zawodów

MCKF Kamienna Góra

Urząd Miasta Kamienna Góra