Moje uprawnienia

  • Menedżer Sportu
  • Trener Narciarstwa Biegowego SITN- PZN
  • Instruktor Narciarstwa Zjazdowego SITN- PZN
  • Instruktor pływania
    Nauczyciel Dyplomowany Wychowania Fizycznego
  • Instruktor Międzynarodowy Narciarstwa Zjazdowego IVSI